Nyt liv til

landdistrikterne

CELA, Center for Landdistrikter

Landdistrikterne er udskældte, uglesete, kaldt for øgenavne og alt for ofte blevet misforstået. Det er ærgerligt. Ikke bare for den tredjedel af de danske kommuner det handler om, men for hele Danmarks udnyttelse af energiressourcer, jobskabelse, økonomi og sammenhængskraft.

 

 

Hovedopgaven i CELA, Center for Landdistrikter, er at udvikle og udbyde kursusaktiviteter. Det skal opfylde de udførende håndværksvirksomheders behov, når de energirenoverer og installerer energianlæg baseret på vedvarende energi hos deres egne kunder. Det gælder ikke mindst, når kunderne er andre mindre virksomheder (SMV’er). Med en målrettet kursusvirksomhed med vægt på konkrete anlægstyper, vil de udførende virksomheder kunne tilegne sig de kompetencer, der skal til for at realisere et betydeligt potentiale i erhvervslivet for at få forskellige miljøvenlige løsninger til at spille sammen på en optimal måde.

De samme kompetencer vil også kunne finde anvendelse når private husstande omstiller til vedvarende energi. Det gælder især i den del af Danmark, der ikke forsynes med fjernvarme eller naturgas. Således er der 230.000 oliefyr (ifølge Danmarks Statistik), som skal erstattes af fossilfrie energiformer.

 

Som led i kursusvirksomheden vil indgå ‘hands-on-aktiviteter’. Her vil kursisterne komme til at arbejde med konkrete anlægsudformninger, der er baseret på forskellige typer energianlæg. Noget vigtigt i fremtiden bliver hybridløsninger. De vil med en stigende anvendelse af fluktuerende energiformer blive mere udbredte.

Kurserne vil blive afholdt i samarbejde med en vifte af tekniske uddannelsessteder og videncentre, hvor man i praksis kan lære nyt om den form for energianlæg, der er relevante for de udførende håndværksvirksomheder. Som et eksempel kan man på Folkecenteret for Vedvarende Energi , hvor CELA har domicil, få demonstreret næsten alle former for fossilfrie energiteknologier, herunder tre forskellige typer hybridanlæg. Desuden er der flere typer lavenergihuse.

 

For 30 år siden var en sådan omstilling energiteknologisk set utopisk. I dag er begrænsningerne organisatoriske og politiske. Derfor skal der udvikles nye modeller for planlægning, ejerskab og drift, så værdiskabelsen bliver til fordel for hele befolkningen – også landdistrikterne.

Adresse

 

 

CELA

Kammersgaardsvej 16 C

7760 Hurup, Thy

Kontakt

 

 

Jane Kruse

E-mail: jk@celadk.dk

Mobil: 4060 4551

 

Morten V. Petersen

E-mail: mvp@celadk.dk

Telefon: 2442 2340

Læs mere

 

 

Center for landdistrikter

Prospekt, april 2015

 

Vindmøller som løftestang

Notat fra Rambøll, januar 2013

 

Windenergy requires broad local acceptance

Artikel på engelsk af Preben Maegaard, august 2013

© 2015 Center for Landistrikter